Arbetet – en källa till ohälsa

Föreningens cirkeldeltagare har ofta en sjukdoms- eller ohälsohistoria bakom sig och ville testa om Qigong är en väg till bättring.

Ofta är det så och det är tydligt att behovet är stort. I en grupp på kanske 10 deltagare är det inte ovanligt att samtliga har någon form av skada eller ohälsa där arbetslivet haft stor påverkan för flera av dem.

Vi började köra cirklar hösten 2012 och den samlade erfarenhet är att arbetslivet spelar stor roll för utvecklandet av ohälsa och skador. Resultatet blir ett stort mänskligt lidande och kostnader för samhället i form av vård, rehabilitering och arbetslöshet.

De stressrelaterade sjukdomarna, som oftast drabbar kvinnor, sticker ut på ett särskilt sätt eftersom som de drabbade inte sällan är oväntat unga. Samhällets insatser verkar ha svårt att få dem tillbaka till såväl hälsa som arbetsliv vilket känns bekymmersamt med tanke på att det börjar anta folksjukdomslika proportioner.

Drabbade av led- och muskelbesvär är en annan stor grupp i våra cirklar. När de beskriver sin historia är det påfallande ofta som arbetet är orsaken.
/ove

Har du en fråga eller kommentar – skriv nedan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *