Hälsa med genusaspekter

Det är många tjejer men få killar på våra cirklar och träffar. Den skillnaden kan man fundera över.

Kvinnor drabbas ofta av stressrelaterade problem som kan härledas till arbetslivet. Även män drabbas men då är det mera direkta skador och olycksfall.

Vårt behov av motion och hälsa har ett stort ekonomiskt intresse vilket inte minst märks på marknadsföringen och det är en tydlig skillnad mellan hur man vänder sig till kvinnor och män. Män exponeras mera för medier som speglar idrott och sportprestationer och det är ofta män som skriver artiklarna. Kvinnor visas mer annonser som speglar kost och hälsa och det är kvinnor som dominerar expertråden och kunskapen.

Fortfarande är det kvinnorna som står för inköp och matlagningen vilket ger dem skäl att fundera över sambandet mellan näringsinnehåll och hälsoeffekten av felaktig kost? Sannolikt blir de då även öppna för kunskaper om hälsa som de kan tillämpa på andra faktorer än kosten

Här hamnar nog männen på den förlorande sidan. Att intressera sig för kost och hälsa är viktigare i ett samhälle där allt fler köper färdig mat och arbetslivet pressar oss hårdare. Det är bra att stimulera grabbarna till motion men det är bara en del av det som behövs för hälsa och förlängt liv.

Vi behöver ta ett större eget ansvar för vår hälsa. Att vänta tills det är dags att boka tid på vårdcentralen är för sent. Högt blodtryck, diabetes, övervikt, stresskador, etc, går ofta att skjuta upp om man börjar i tid.

Förenklat kan man säga att kvinnor tar till sig yoga, zumba, meditation och qigong medan männen spelar innebandy och korpfotboll. Kvinnorna tänker långsiktigt medan männen söker kortsiktig stimulans? Kvinnor tänker på nytta, män på att det ska vara roligt?
Vågar man spetsa till det så?
/ove

Har du en fråga eller kommentar – skriv nedan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *