Behandlingsmetoder

Här får du mer information om traditionell kinesisk medicin. 

Akupressur

Akupressur är akupunktur utan nålar. Istället trycker terapeuten med fingrarna på de energipunkter eller meridianer som ska påverkas.

Kroppen har ett system för energi i likhet med blod-, nerv-, och lymfsystemen. De större meridianerna går längs med kroppen och på dem finns särskilda energipunkter som känns ömma vid beröring. Man räknar med ca 300 punkter av betydelse men i men i praktiken använder man ca 150 vid behandlingen.

Efter samtal och diagnos gör jag en sammanställning av vilka punkter som ska behandlas för att påverka besvären. Jag trycker ca 30 sekunder på punkten som behandlas.  Är patienten tryckkänslig använder man en försiktig massageteknik istället.

Två av dem beskrivs nedan:

Behandlande massage

Behandlande massage innebär att man med händerna påverkar de delar på patienten som ska behandlas. Syftet är att med mjuka rörelser påverka meridianer och energipunkter på kroppen.

Vanlig klassisk massage, den känner du säkert till

Du väljer själv, halvkropps eller helkropps

Livsstil för hälsa

Jag visar grundställningen vid Qigong

Livsstil för hälsa innebär det självklara i att allt vi gör påverkar hur vi mår och vårt hälsotillstånd. Om man genom felaktig livsstil skadat sin kropp eller hälsa går det sällan att påverka detta framgångsrikt med mindre än att patienten avstår från eller förändrar de delar av livsföringen som orsakar besvären. Detta diskuterar jag med dig och föreslår förändringar som leder till förbättring.